Historia Dhamma Pallavy

Pierwszy kurs Vipassany w Polsce, w czerwcu 2002 roku, odbył się w Przesiece – małej, górskiej wiosce w Sudetach. Wzięło w nim udział 24 nowych uczniów i jeden starszy uczeń.

W ciągu pierwszych dziesięciu lat kursy odbywały się w różnych wynajętych miejscach w całym kraju. Ich liczba stopniowo rosła. W sumie przez pierwsze dziesięć lat zorganizowano w Polsce 32 kursy, w których wzięło udział 1809 osób (w tym 1246 nowych i 563 starszych uczniów).

Kursy w Krutyniu – lata 2012-2017

Od roku 2013 aż do otwarcia ośrodka Dhamma Pallava we wrześniu 2017 kursy odbywały się już tylko w jednym miejscu: we wsi Krutyń, małej miejscowości wypoczynkowej na Mazurach. Było ich zazwyczaj sześć rocznie – trzy wiosną i trzy jesienią. W tym miejscu można też było przechowywać cały potrzebny sprzęt, co zmniejszyło problemy z ciągłym transportem wyposażenia. Pierwszy kurs odbył się tam już w marcu 2010 r a ostatni w marcu 2017. Ogółem, od marca 2012 do marca 2017 zorganizowano w Krutyniu trzydzieści kursów 10-dniowych i trzy kursy Satipatthany. Każdego roku uczestniczyło w nich około 600 osób.

Historia budowy ośrodka – 2007-2017

Budowa Dhamma Pallavy, nowego ośrodka Vipassany w Polsce – 2007-2017

W miarę rozwoju Dhammy w Polsce, rosła liczba osób zainteresowanych poznaniem tej techniki medytacyjnej. Coraz więcej było też chętnych do służenia Dhammie i umacniania jej. Polskie Stowarzyszenie Vipassany (które później przerodziło się w Polską Fundację Medytacji Vipassana), zaczęło myśleć o budowie polskiego ośrodka, w którym kursy odbywałyby się przez cały rok i w o wiele lepszych warunkach niż w wynajętym miejscu.

Lato / jesień 2007 – podjęcie decyzji i wybór miejsca

W Budapeszcie, na spotkaniu organizatorów kursów Vipassany z Europy Środkowej i Wschodniej, podjęto decyzję, że nowe ośrodki medytacyjne w Europie powstaną najpierw w Polsce i na Węgrzech. Dzięki hojnej darowiźnie otrzymanej w 2007 roku realne stało się kupienie ziemi pod przyszły polski ośrodek medytacyjny. Odpowiedni teren o powierzchni 6,8 hektara znaleziono we wsi Dziadowice w centralnej Polsce. Była to piękna, duża łąka częściowo porośnięta drzewami i otoczona lasami.

Zima / wiosna 2008 – zakup ziemi pod ośrodek

Cena ziemi, łącznie z kosztami notarialnymi, wyniosła 148.300 zł. Były to trzy działki należące do trzech różnych właścicieli. Na terenie przyszłego ośrodka rozpoczęły się siedzenia grupowe i okazjonalne weekendy robocze.

2 maja 2009 – nazwa dla ośrodka

S. N. Goenka nadał nazwę przyszłemu polskiemu ośrodkowi: Dhamma Pallava, co oznacza Kiełek Dhammy lub Pąk Dhammy.

2010 – 2011 – wstępne planowanie i pierwszy projekt

Dhamma Pallava była pierwszym centrum w Europie przeznaczonym na kursy 10-dniowe, które budowano od podstaw. Pozwoliło to zaplanować ośrodek idealny do medytacji, bez kompromisów koniecznych przy adaptacji obiektów już istniejących. Powstały pierwsze plany i projekty, jednak prace wstrzymano, kiedy członkowie zarządu zorientowali się, że jest za mało starszych uczniów, którzy mogliby wesprzeć tak olbrzymi projekt.

2013 – pierwszy kurs jednodniowy w namiocie

Na Ziemi Dhammy w miejscu, gdzie w przyszłości powstanie sala medytacyjna, stanął duży wojskowy namiot, w którym odbył się jednodniowy kurs tylko dla starszych uczniów.

2014 – wznowienie prac, projekt dwóch etapów budowy

Na zebraniu zarządu w dniu 8 marca podjęto decyzję o wznowieniu prac nad powstaniem Dhamma Pallavy. Budowę zaplanowano w dwóch etapach. W pierwszym miały powstać cztery budynki, w których można by organizować kursy dla 66 uczniów. W drugim ośrodek powiększyłby się do 10 budynków, mieszczących 120 uczniów. Aby zapewnić przyjazne środowisko, dokupiono dwie działki leśne sąsiadujące z planowanym ośrodkiem.

2015 – przygotowanie ostatecznego projektu

W związku z polepszeniem się sytuacji finansowej, zarząd Fundacji (wspólnie z głównymi pożyczkodawcami) zdecydował, że ośrodek będzie zbudowany od razu w całości, i że wszystkie pokoje będą jednoosobowe z prywatnymi łazienkami (zarówno dla uczniów, jak i obsługujących), aby zapewnić jak najlepsze warunki do medytacji i służenia. Ustalono też ostatecznie, że ośrodek pomieści 110 uczniów, 24 obsługujących i 4 nauczycieli. Później okazało się, że skomplikowane przepisy prawne wymusiły jednak formalne podzielenie prac na dwie fazy.

2016 – pierwsze pozwolenia, początek budowy

Dzięki wysiłkom trwającym przez całą drugą połowę 2015 roku, w maju 2016 urząd gminy wydał pozwolenie na budowę pierwszych czterech budynków. Prace rozpoczęły się 17 czerwca 2016 od ogrodzenia całego terenu metalowym płotem. Następnie położono fundamenty pod pierwsze dwa budynki zakwaterowania. Trzy tygodnie później na plac budowy wkroczyli murarze.

Zakupiono dwa mobile domki kempingowe dla starszych uczniów, którzy przyjeżdżali do pomocy. Było też ważne, aby mogli tam jak najwięcej medytować przez cały czas trwania budowy.

Przygotowano i złożono w odpowiednich urzędach dokumentację konieczną do otrzymania warunków zabudowy i pozwolenia na budowę pozostałych sześciu budynków.

Pod koniec 2016 roku cztery budynki stały pod dachami i wznoszono mury dwóch następnych. W trzech zainstalowano już okna i drzwi, a w dwóch działała instalacja grzewcza.

2017 – budowa trwa do września, kiedy zaczyna się pierwszy kurs

W zimie 2016/2017 prace budowlane kontynuowano głównie wewnątrz. Z nadejściem wiosny roboty nabrały tempa – wznoszono ściany ostatnich budynków, a pierwsze wykańczano na zewnątrz i wewnątrz.

Latem intensywność robót osiągnęła swój szczyt, gdyż wciąż wiele było do zrobienia. Dzięki wysiłkom obu zatrudnionych firm oraz służących Dhammie wolontariuszy udało się zakończyć najważniejsze prace w samą porę, aby otrzymać urzędowe pozwolenie na użytkowanie ośrodka tuż przed dwoma ważnymi wydarzeniami:

Pierwsze miało miejsce 10 września – był to dzień otwarty zorganizowany dla przyjaciół, rodzin i członków lokalnej społeczności, aby mogli dowiedzieć się, jaki jest cel ośrodka. Zjawiło się około tysiąca gości. Szczegółowa relacja z tego dnia znajduje się w artykule napisanym dla newslettera międzynarodowego (INL: Vol. 45, 2018, No. 1) https://news.dhamma.org/pl/2018/07/otwarcie-osrodka-dhamma-pallava/

Kilka dni później, w dniach 13 – 24 września, w Dhamma Pallava odbył się pierwszy kurs 10-dniowy. Od tej pory kursy organizowane są w ośrodku regularnie przez cały rok.

Koszty budowy wyniosły w sumie 19 345 897 zł (około 4,7 miliona euro). Przeciętnie wydatki na utrzymanie ośrodka i organizację kursów wynoszą około 52 tysięcy zł (13 tys. euro) miesięcznie.

Jeśli interesuje Cię bardziej szczegółowa historia Vipassany w Polsce, możesz przeczytać ją tutaj.