Ostatnie lata w sprawozdawczości

Sprawozdania od roku 2018

W związku z uzyskaniem przez Polską Fundację Medytacji Vipassana statusu Organizacji Pożytku Publicznego, w skrócie OPP zobowiązani jesteśmy do przedstawienia szczegółowych danych poprzez stronę NIW - Narodowego Instytutu Wolności: https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/
Na powyższej stronie w oknie 'przeglądanie sprawozdań' należy wpisać numer KRS Fundacji czyli 0000370893 .