Wprowadzenie do medytacji Anapana według nauk S.N. Goenki

 

DZIECI ze swej natury chcą odkrywać nowe i uczyć się o nim. Ich zmysły są dziś przeciążone niezliczonymi wrażeniami płynącymi ze strony mediów oraz zabieganego i coraz bardziej skomplikowanego otoczenia. Chcielibyśmy dać im szansę przebywania w ciszy i skupieniu, gdzie mogłyby zwrócić swą uwagę ku sobie samym, by odkryć własny umysł, jego ukryte możliwości i niewykorzystane zdolności.

Medytacja Anapana jest ćwiczeniem uwagi i koncentracji. Stanowi przygotowanie do medytacji Vipassana, której nauczane są wyłącznie osoby dorosłe, ale może być też praktykowana niezależnie. Przedmiotem medytacji jest naturalny oddech. Zadanie polega na uważnej obserwacji wdechów i wydechów, jak wpływają do środka i jak wypływają na zewnątrz.

Doświadczenie uczy, że dzieci, które ukończyły 8 lat, opanowują to ćwiczenie ze zdumiewającą łatwością. Sprawia im ono radość, więc wiele z nich chętnie powraca. Prosimy, by w żadnym razie nie przymuszać dzieci do uczestnictwa w takim kursie. Powinny one same wyrazić zainteresowanie, kiedy dotrze do nich wiadomość o kursach dziecięcych. Kursy nie są przeznaczone dla dzieci psychicznie zaburzonych, wymagających terapii.

Technikę, jakiej się nauczyły, dzieci mogą praktykować także w domu, zgodnie ze swoimi potrzebami. Bez wsparcia otoczenia dzieci z pewnością o codziennej medytacji zapomną lub będą sobie o niej przypominać jedynie w określonych sytuacjach, np. przed klasówkami. Jednak nieustannie otrzymujemy sygnały, że medytacja dzieciom służy, co widać w ich zachowaniu i nastawieniu. Dzieci same mówią, że medytacja im pomaga, poprawiając koncentrację i spostrzegawczość. Wraz z medytacją otrzymują narzędzie, które pomoże im radzić sobie z lękami, złością, stresem i presją dorastania.

Regularna praktyka Anapany daje wiele korzyści takich jak:

lepsza koncentracja i pamięć
zwiększona świadomość i czujność umysłu
większa pewność siebie
lepsza zdolność do pracy i nauki
większa życzliwość w stosunku do innych


Przebieg kursu


Kursy stacjonarne trwają zazwyczaj trzy dni. Rozpoczynają się po południu pierwszego dnia (piątek) i kończą około południa dnia ostatniego (niedziela). Po przybyciu dzieci mają najpierw okazję zapoznać się wzajemnie oraz poznać swych opiekunów/opiekunki – przy ciastkach i herbacie. Wieczorem ma miejsce wykład wstępny, w którym zwraca się uwagę na szczególne warunki i zasady obowiązujące w ośrodku i na kursie. Następnie wszyscy udają się do sali medytacyjnej, by otrzymać pierwsze instrukcje do Anapany. Młodzi uczestnicy zobowiązują się również przestrzegać przez czas trwania kursu określonych zasad postępowania, co ma zapewnić solidne podstawy ich medytacji.

Kolejne dni rozpoczynają się około 7.00 odrobiną porannego sportu i gimnastyki. Sesje medytacyjne z instrukcjami trwają ok. 20-30 minut i rozkładają się w przeciągu całego dnia, dzięki czemu pozostaje czas na zabawę, lekturę, twórczą pracę, opowiadanie historyjek i odpoczynek. W czasie medytacji grupowych w sali obowiązuje całkowita cisza i milczenie. Dzień kończy się medytacją, ok. 21.00.


S. N. Goenka

S. N. Goenka jest uważany za jednego z najbardziej szanowanych nauczycieli medytacji na świecie. Kursy medytacji Vipassana zaczął prowadzić w 1969 roku w Indiach, a od roku 1979 prowadził je też w innych krajach. Od tego czasu nauczał Vipassany na całym świecie i nominował ponad 1200 nauczycieli asystentów, którzy także prowadzą kursy w centrach medytacji lub obiektach wynajętych. Kursy medytacji dla dzieci i młodzieży ograniczają się do praktykowania Anapany. Po raz pierwszy zorganizowano je w Indiach w 1986 roku i od tej pory wzięły w nich udział tysiące dzieci i młodzieży.

Zakwaterowanie i opieka
Chłopcy i dziewczęta śpią osobno, w pokojach wieloosobowych, w grupie rówieśników. Nauczyciel kursów dziecięcych prowadzi sesje medytacyjne oraz - w razie potrzeby - daje  indywidualne wskazówki i wyjaśnienia. Pozostali opiekuni na kursie zajmują się dziećmi poza sesjami medytacyjnymi, dbają o ich potrzeby bytowe i organizują dla nich zajęcia.

Jeśli rodzice uczestniczyli wcześniej w kursie Vipassany, mogą pomagać w kuchni, w domu i w ogrodzie. Mają inne terminy medytacji i posiłków. O ile nie zostaną wyrażone specjalne życzenia, są zakwaterowani w oddzielnych pokojach. Bez wcześniejszego doświadczenia kursowego rodzice nie mogą, niestety, towarzyszyć dzieciom podczas kursu dziecięcego.
 

Finansowanie kursów

Zgodnie z tradycją Vipassany ani za kursy, ani za nauczanie medytacji nie są pobierane żadne opłaty. Wszystkie koszty są pokrywane z datków osób, które po ukończeniu przynajmniej jednego kursu osobiście doświadczyły dobrodziejstw płynących z medytacji i pragną umożliwić innym ich doświadczenie. Zgodnie z tymi zasadami dzieci i ich rodzice mogą przekazać dotację na koniec kursu, jeśli taka będzie ich wola.
Bagaż

Co dziecko będzie potrzebować podczas pobytu:
nieprzemakalną odzież
dwie pary domowego obuwia
pościel
ręcznik i przybory toaletowe
 
Prosimy nie dawać dzieciom do bagażu telefonów komórkowych, komputerów, odtwarzaczy CD/mp3, książek oraz gier.